Komisja Rewizyjna Hufca

par. 54

 1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
 2. Komisja rewizyjna hufca:
  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
  • przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
  • przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
  • wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.
 3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

 

Adres e-mail Komisji Rewizyjnej Hufca: rewizyjna@nowysacz.zhp.pl

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca

justyna1 phm. Justyna Blukacz

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 kontakt telefoniczny +48 608 622 881

 

 


radek1 pwd. Radosław Toczek

 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 


marzena1  pwd. Marzena Ząber

 Sekretarz Komisji Rewizyjnej

FacebookTwitterGoogle Gmail

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress