Sąd Harcerski Hufca

 par. 55

  1. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów.
  2. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.
  3. Sąd harcerski hufca liczy co najmniej 3 członków.

 

Adres e-mail Sądu Harcerskiego Hufca: sad@nowysacz.zhp.pl

Skład Sądu Harcerskiego Hufca:

hm.klimek1 Krzysztof Klimek

Przewodniczący Sądu Harcerskiego

 

 

 


witek1hm. Witold Szewczyk

Wiceprzewodniczący Sądu Harcerskiego

 

 

 


nonamehm. Piotr Rychlewski

Sekretarz Sądu Harcerskiego

 

 

 


FacebookTwitterGoogle Gmail

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress