Komenda Hufca

par. 52

 1. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.
 2. Komenda hufca:
 • określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
 • buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
 • zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
 • tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
 • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 • wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

 

§ 53

 1. Komendant hufca:
  1) kieruje pracą komendy hufca,
  2) kieruje bieżącą działalnością hufca,
  3) reprezentuje hufiec,
  4) wydaje rozkazy,
  5) prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.
 2. Komendant hufca w przypadku nieodprowadzenia zebranych podstawowych składek członkowskich z kierowanego przez niego hufca w określonym terminie, może podle-gać karze określonej w § 27 ust. 1 pkt 4.

 

Adres e-mail Komendy Hufca: komenda@nowysacz.zhp.pl

Skład Komendy Hufca:

 stanislawg hm. Stanisław Gniady
Komendant hufca
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
komendant@nowysacz.zhp.pl
 pwd. Bartłomiej Fila pwd. Bartłomiej Fila
Skarbnik hufca
ZAKRES OBOWIĄZKÓW


skarbnik@nowysacz.zhp.pl

 DSC00266 hm. Halina Sliżewska-Ściórka
Zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 phm. Robert Kubiczek phm. Robert Kubiczek –
Zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 hm. Janina Bochenek hm. Janina Bochenek
Członek komendy – szef Biura Komendy Hufca
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 gabrysia1 phm. Gabriela Kucharska  
Członek komendy ds. pozyskiwania środków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 DSC00038 phm. Monika Kierczyńska
Członek komendy ds. programu i kształcenia
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
FacebookTwitterGoogle Gmail

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress