Komenda Hufca

par. 52

  1. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.
  2. Komenda hufca:
  • określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
  • buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
  • zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
  • tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
  • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
  • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
  • wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

 

§ 53

  1. Komendant hufca:
    1) kieruje pracą komendy hufca,
    2) kieruje bieżącą działalnością hufca,
    3) reprezentuje hufiec,
    4) wydaje rozkazy,
    5) prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.
  2. Komendant hufca w przypadku nieodprowadzenia zebranych podstawowych składek członkowskich z kierowanego przez niego hufca w określonym terminie, może podle-gać karze określonej w § 27 ust. 1 pkt 4.

 

Adres e-mail Komendy Hufca: komenda@nowysacz.zhp.pl

Skład Komendy Hufca:

 stanislawg hm. Stanisław Gniady
Komendant hufca
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
komendant@nowysacz.zhp.pl
 pwd. Bartłomiej Fila pwd. Bartłomiej Fila
Skarbnik hufca
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
skarbnik@nowysacz.zhp.pl
 DSC00266 hm. Halina Sliżewska-Ściórka
Zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 phm. Robert Kubiczek phm. Robert Kubiczek –
Zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 hm. Janina Bochenek hm. Janina Bochenek
Członek komendy – szef Biura Komendy Hufca
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 gabrysia1 phm. Gabriela Kucharska  
Członek komendy ds. pozyskiwania środków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 DSC00038 phm. Monika Kierczyńska
Członek komendy ds. programu i kształcenia
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
FacebookTwitterGoogle Gmail

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress